חולצות

כל כך הרבה מרכיבים מעורבים במוטו "החיים הטובים" של קוסטה ריקה. גלה מאות מאמרים על מדוע קוסטה ריקה גאה במוטו ולמה!