חולצות

בעיות בדצמבר 2020

בעיות בנובמבר 2020

גיליון אוקטובר 2020

גיליון הרבעון הרביעי בספרדית 4

גיליון Jaco אוקטובר 2020

גיליון ספטמבר 2020

גיליון אוגוסט 2020

גיליון יולי 2020

גליון יוני 2020

גיליון מאי 2020

גיליון מרץ ואפריל 2020

מרץ ואפריל 2020: CR BIZ

מרץ ואפריל 2020: מדריך אוכל

ינואר ופברואר 2020 - מגזין שלם

ינואר ופברואר 2020 - מדריך CR BIZ ואוכל: HOWLER'S FLIP MINI-MAGS